Oprogramowanie

Poniżej zamieściliśmy zestawienie programów obliczeniowych BuildSoft.

3Dbetonoverkragingres1

Program, do analizy projektu sieci belek, płyt stropowych, ścian, ram i budynków wielokondygnacyjnych z betonu, stali lub drewna.

shear connection

Program w języku polskim do projektowania węzłów konstrukcji spawanych i skręcanych ze stali.

pf_raamwerk_beton

Program, w języku polskim, analizujący ramy konstrukcyjne z betonu, stali lub drewna, które narażone są na obciążenia sejsmiczne lub wpływ dynamicznego obciążenia ogniowego. Zestaw narzędzi zapewnia, automatyczne generowanie obciążeń, spowodowanych wiatrem i śniegiem. Umożliwia przeprowadzenie badań sprężystości podpór, zmianę ich przekroju, analizę statyczną, dynamiczną i raportowanie.

2016-01-17_230625

Program w języku polskim, który pozwala określić optymalną konstrukcję struktury dla środowiska 2D ramy ze stali, betonu lub drewna. Model jest przedstawiony w sposób graficzny i interaktywny z warunkami obciążeń stałych i zmiennych.

2016-01-17_234443

To oprogramowanie do analizy i projektowania belek żelbetowych.

//