1•2•Build

Kategoria: Oprogramowanie

Program w języku polskim, który pozwala określić optymalną konstrukcję struktury dla środowiska 2D ramy ze stali, betonu lub drewna. Model jest przedstawiony w sposób graficzny i interaktywny z warunkami obciążeń stałych i zmiennych.

 

Korzyści

Umożliwia szybkie projektowanie oraz oszacowanie ilości materiałów, które mają być użyte w projekcie.

Zaproponuje optymalne rozwiązanie. Umożliwi projektowanie z:

  • żelbetu, z bezpośrednim dostępem do optymalnych wymiarów elementów konstrukcji i związanych z nimi ilości zbrojenia,
  • stali nierdzewnej, z automatycznym wyborem przekroju, w wybranej klasie sekcji (IPE, HEA, HEB, HEM, L, itd.),
  • stali konstrukcyjnej, która najlepiej odpowiada danym wymaganiom projektowym, pod względem wytrzymałości, stabilności i odkształcenia maksymalnego,
  • drewna z automatycznym sklejaniem belek, w funkcji wybranej klasy drewna.

Naprężenia i odkształcenia mogą być weryfikowane w każdym czasie dzięki zmianie schematu kolorów. Jest to kompletne rozwiązanie które oferuje wszystkie niezbędne funkcje, dla optymalnego projektowania konstrukcji i tworzenia zwięzłego oraz czytelnego raportu z analizy.

 

Możliwości

Graficzne i interaktywne przedstawienie obiektu, warunków brzegowych i obciążeń. Import geometrii modelu poprzez DXF. Elastyczna analiza belek 2D, słupów, ram, portali, kratownic i ich połączenia oraz rozłożenia skoncentrowanych obciążeń. Zintegrowana funkcja oblicza skoncentrowane obciążenia i rozłożenie nacisków. Ponowne automatyczne analizy, po modyfikacji danych modelu oraz tworzenie raportu.

Wzmocniony beton- ocena wymagań podłużnego i poprzecznego zbrojenia według norm europejskich. Raport z obliczenia objętości i masy całkowitej zbrojenia. Stworzenie planu zbrojenia i obliczenie maksymalnego odchylenia.

Stal- standardowa biblioteka przekrojów, IPE, HEA zawierająca: HEB, HEM, L, T, U, W, okrągłe i prostokątne przekroje, ocena najbardziej optymalnego przekroju, według norm europejskich, raportowanie całkowitej masy i powierzchni malowania, sprawdzenie odporności i stabilności dla elementów konstrukcji.

Drewno- wyznaczenie minimalnego przekroju według norm europejskich, obliczenie całkowitej objętości drewna.

 

Pliki

//