Konstrukcja stalowa

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Konstrukcja stalowa

Konstrukcje stalowe, aluminiowe i zespolone (belki słupy, dźwigary)

Cechy konstrukcji:

- materiałem są wyroby hutnicze wyprodukowane wg ujednoliconych norm,

- jednakowe procesy technologiczne przygotowania elementów konstrukcji (prefabrykatów) i ich łączenia.

 

Właściwości stali:

- jednorodna struktura,

- dobra wytrzymałość,

- zdolność do odkształceń plastycznych,

- nie zmieniają się właściwości mechaniczne w czasie,

- łatwa obróbka mechaniczna,

- łączenie różnymi metodami,

- możliwość recyklingu,

- korozja,

- mała odporność na wysoką temperaturę,

- dla niektórych gatunków i odmian występuje wrażliwość na uderzenie, zmęczenie w czasie obciążeń dynamicznych oraz kruchość konstrukcji w niskich temperaturach.

 

Zalety konstrukcji ze stali:

- trwałe i wytrzymałe,

- mała masa i duża nośność,

- realizacja budowy skomplikowanych obiektów pod względem formy, o dużej rozpiętości i wysokości,

- łatwość nadania statyki obiektom,

- prefabrykacja i dokładność wykonania,

- produkowane na szeroką skalę,

- łatwe w transporcie, montażu, demontażu, naprawie, wzmocnieniu, przebudowie i wykonaniu.

 

Wady konstrukcji ze stali:

- wraz ze wzrostem temperatury maleją właściwości wytrzymałościowe, a rośnie odkształcalność,

- ulegają korozji.

 

Dzięki właściwemu projektowaniu można wyeliminować, takie wady jak:

- zmęczenie,

- udarność,

- kruchość w niskiej temperaturze.

 

Z korozją walczy się przez stosowanie powłok antykorozyjnych, remonty i właściwą konserwację.

Z wysoką temperaturą i zagrożeniem ogniowym stosując specjalne powłoki, farby pęczniejące, tynki, okładziny i beton.

Dzięki temu konstrukcje są bezpieczne i trwałe. znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie: przemysłowym (hale, magazyny), komunikacyjnym (mosty, kładki, dworce), komunalnym (kina, teatry), mieszkaniowym, hydrotechnicznym, itp.

Stalowe konstrukcje to: ramy, belki, słupy, przekrycia dachowe, szkielety budynków, zbiorniki, kominy, mosty, itd.

Odsłony - 6055
Synonyms: stal
//