Dźwigary

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Dźwigary

Przenosi obciążenia konstrukcji na podpory.

Zastosowanie w: podciągach stropów i pomostów, dźwigary mostów, kładek itp. 

 

Minimalny ciężar belki o stałym przekroju:

2016 03 18 143240

gdzie:

- W- wskaźnik wytrzymałości przekroju,

- g- założona grubość środnika belki.

 

Stosunek wysokości środnika do jego grubości wynosi 90÷150.

 

Gdy są obecne siły P, które nie zmieniają położenia na belce należy sprawdzić:

2016 03 18 152742

gdzie:

- kc- współczynnik,

- g- grubość środnika,

- fd- wytrzymałość obliczeniowa stali.

 

Wzór na obliczenie współczynnika kc:

2016 03 18 152756

- hs- wysokość środnika,

- t- grubość pasa,

- co- szerokość strefy rozłożenia docisku,

- g- grubość środnika,

- fd- wytrzymałość obliczeniowa stali.

 

Wzór na sztywność żeber poprzecznych:

2016 03 18 154247

gdzie:

- Is- moment bezwładności przekroju żebra względem środnika,

- hs- szerokość środnika,

- g- grubość środnika,

- k- współczynnik.

 

Wzór na obliczenie wpółczynnika k:

2016 03 18 154259

dla:

2016 03 18 154311

gdzie:

- hs- szerokość środnika,

- a- roztaw żeber.

 

Odsłony - 3359
//