Wytrzymałość

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Wytrzymałość

Jest to takie naprężenie, które gdy zostanie przekroczone, to dojdzie do zniszczenia materiałupod danym obciążeniem statycznym.

Odsłony - 3162
//