ConCrete i ConCrete Plus

Kategoria: Oprogramowanie

ConCrete, to program, do analizy i projektowania belek żelbetowych.

ConCrete Plus tworzy zbrojenia belek i płyt z wykorzystaniem wyników analizy dostarczonych przez ConCrete lub Diamonds.

 

W łatwy sposób można skonfigurować konstrukcję zbrojenia oraz wykonać analizę belki betonowej. Wystarczy zdefiniować geometrię modelu oraz przekroje. Przyczynia się to do efektywnego wykorzystania betonu, co ma wpływ na ekonomiczność inwestycji oraz ochronę środowiska naturalnego.

Można łatwo i szybko zmienić parametry projektu. Wszystkie powiązane wyniki analiz (od sił wewnętrznych do diagramów zbrojenia) będą automatycznie aktualizowane- pełne skojarzenie między analizą danych i wyników.

Wykonasz obliczenia projektowe w oparciu o zachowanie elementów konstrukcji jej nośność i stany graniczne. Obliczenia są zgodne z normami europejskimi oraz normami obowiązującymi w danym państwie.

Program zapewnia natychmiastową deformację (z uwzględnieniem skutków pęknięć i ugięć), sił wewnętrznych, wymagań zbrojeniowych, prezentując to wszystko na przejrzystych wykresach.

Wyniki weryfikacji projektu są przedstawione na zbrojeniach i barwnych mapach. Masz możliwość modelowania struktur i obciążeń, analizy statycznej, weryfikacji projektu, stanów granicznych i tworzenia planów zbrojenia.

 

Możliwości:

 • niezwykle atrakcyjny i wygodny interfejs użytkownika składający się z pasków narzędzi, drzewa nawigacji projektu i interaktywnych okien do zdefiniowania geometrii, warunków brzegowych i obciążeń,
 • automatyczne tworzenie kombinacji obciążeń według europejskiej normy EC1,
 • analiza statyczna belek żelbetowych, płyt podłogowych, legarów, tratw i kolumn,
 • ocena wymagań podłużnego i poprzecznego zbrojenia - według europejskiej normy EC2 i norm krajowych,
 • ocena minimalnych i optymalnych wymiarów przekroju poprzecznego,
 • ocena pęknięć i deformacji na podstawie wymaganych i (lub) faktycznych ilości zbrojenia oraz skutków pełzania,
 • ocena minimalnych wymagań dotyczących zbrojenia podłużnego z uwzględnieniem dopuszczalnej szerokości rys,
 • automatyczna aktualizacja wszystkich wyników analiz przy zmianie dowolnego parametru projektu,
 • automatyczne tworzenie raportu, z analizy projektu,
 • definiowanie przez użytkownika parametrów zbrojenia: średnicy pręta, liczby belek na warstwie, priorytetu eliminacji,
 • automatyczne obliczanie wymaganych ilości zbrojenia w konstrukcji,
 • ocena długości pręta zbrojenia na podstawie schematycznego rysunku,
 • ciągłe lub przerywane pręty wzmacniające w punktach podparcia,
 • proste lub wygięte kotwy zbrojenia,
 • ciągłe lub przerywane kotwy wzmacniające,
 • weryfikacja pęknięć i odkształceń oraz szerokości rys, na podstawie rzeczywistych ilości zbrojenia,
 • duża ilość opcji adnotacji,
 • automatyczne tworzenie listy obiektów z planu zbrojenia,
 • eksport planu zbrojenia do programu ConCrete.

 

Pliki

//