PowerFrame

Kategoria: Oprogramowanie

Program, w języku polskim, analizujący ramy konstrukcyjne z betonu, stali lub drewna, które narażone są na obciążenia sejsmiczne lub wpływ dynamicznego obciążenia ogniowego. Zestaw narzędzi zapewnia, automatyczne generowanie obciążeń, spowodowanych wiatrem i śniegiem. Umożliwia przeprowadzenie badań sprężystości podpór, zmianę ich przekroju, analizę statyczną, dynamiczną i raportowanie.

 

Korzyści

Wbudowane normy projektowe dla stali, drewna oraz betonu zbrojonego, umożliwiają optymalne zaprojektowanie ramy, złożonej z wiązarów i belek, w krótkim okresie czasu. Wartości stanów granicznych, mogą być wyznaczone na podstawie norm krajowych lub europejskich. Projekt może być wzbogacony, w zaawansowane możliwości analizy dynamicznej lub analizy przeciwpożarowej.

 

Możliwości:

 • graficzne przedstawienie modelu, za pomocą wbudowanych narzędzi lub import z Diamonds,
 • obszerna biblioteka materiałów, w pełni konfigurowalnych przez użytkownika. Kilka rodzajów materiałów, może być definiowanych, przy użyciu odpowiedniego zestawu właściwości materiału: wyidealizowanych buforów ognia, zabezpieczeń przeciwpożarowych, ogólnych materiałów budowlanych oraz stali, betonu i różnych gatunków drewna,
 • definiowanie materiałów kompozytowych, przy użyciu wbudowanego narzędzia użytkowego sekcji, doskonale zintegrowanego z biblioteką materiałów,
 • szybkie przyporządkowanie obszarów zbrojenia o dowolnym kształcie umieszczonych w betonowych odcinkach,
 • analiza modalna (obliczenie drgań własnych i wymuszonych),
 • analiza danych sejsmicznych, oparta na normach (PS92 i Eurokod 8),
 • analiza dynamiczna, przy użyciu metody superpozycji modalnej, dla obciążeń harmonicznych i okresowych,
 • definicja obciążeń ogniowych, poprzez odpowiednią krzywą pożaru i narzucone wymogi odporności ogniowej,
 • analiza termodynamiczna elementów konstrukcji, poddanych obciążeniom przeciwpożarowym, źródeł promieniowania cieplnego, konwekcji i przewodzenia,
 • automatyczny wybór, najbardziej odpowiedniej strategii analizy w zależności od rodzaju przekroju,
 • obliczanie działań pośrednich (rozciągania, ściskania, zginania, ...) spowodowanych przez globalny wzrost temperatury i (lub) zmianę gradientu temperatury, biorąc pod uwagę narzucone ograniczenia odkształceń. Działania pośrednie, mogą być ograniczone, po to aby uwzględnić zachowanie plastyczne węzłów,
 • ocena utraty wartości własności mechanicznych w funkcji temperatury,
 • weryfikacja odporności i stabilności elementów stalowych, rozważenie podstawowych i przypadkowych kombinacji,
 • pogorszenie się własności mechanicznych, jest automatycznie obliczane, w ramach weryfikacji przypadkowych obciążeń kombinacji,
 • obliczanie ilości zbrojenia, konkretnych członów, biorąc pod uwagę podstawowe i przypadkowe kombinacje obciążeń np. efektywną powierzchnię sekcji betonu i pogorszenie właściwości mechanicznych wzmocnionych belek,
 • dostęp do pakietów oprogramowania CAD poprzez DXF i DSTV,
 • integracja z Tekla Structures poprzez interfejs COM,
 • kompletne i zwięzłe raporty, gotowe do druku lub do prezentacji, jako pliki RTF (zależy od licencji).

 

Pliki

//