Diamonds

Kategoria: Oprogramowanie

Program, do analizy projektu sieci belek, płyt stropowych, ścian, ram i budynków wielokondygnacyjnych z betonu, stali lub drewna.

 

Cechy programu Diamonds:

 • łatwe w użyciu oprogramowanie w języku polskim,
 • analiza i tworzenie ram, płyt, dachów i kompletnych struktur 3D,
 • wsparcie dla różnych materiałów oraz norm projektowych.

 

Komfort dla użytkownika

Diamonds, to naturalne środowisko pracy inżyniera. Pozwala na w pełni przejrzyste zarządzanie modelami i analizę projektu. Dostosowuje się do Twoich potrzeb i preferencji. Jego intuicyjny i wszechstronny interfejs, pozwala wykonać pracę, w krótkim okresie czasu.

 

Najwyższa wydajność

Rozwiązanie solver, dla Diamonds, bazuje na solidnym i wysokowydajnym silniku PARDISO, opartym na technologii mechanizmów rozwiązywania problemów matematycznych. Łącząc wysoką niezawodność przy minimalnym obciążeniu pamięci, Diamonds szybko wykona proste i złożone obliczenia dla modeli 2D i 3D.

 

Generator wiatru i śniegu

Dzięki wbudowanym generatorom klimatycznym, obliczenie obciążeń wiatrem i śniegiem, jest bardzo proste. Wartości są automatycznie wstawiane, zgodnie z wybranym kodem projektowym. Następnie, są wykonywane obliczenia, dla danego obciążenia wiatrem i śniegiem, wybranych struktur, na podstawie wszystkich, istotnych parametrów środowiskowych i terenowych.

 

Obliczenie pękania

Jedną z zalet Diamonds jest możliwość obliczenia rzeczywistych odkształceń elementów żelbetowych i pęknięć. Po obliczeniu ilości wzmocnień, Diamonds określi całkowite odkształcenia, biorąc pod uwagę skutki pękania i ugięcia oraz minimalne ilości zbrojeń, zdefiniowane przez użytkownika. 

 

Funkcje:

Model:

 • definiowanie punktów na podstawie współrzędnych,
 • stałe lub zmienne linie siatki,
 • sprawdzenie modelu, za pomocą narzędzi weryfikacji,
 • zarządzanie, oparte na poziomie budowy modeli (definicja, widoczność, ...),
 • grupowanie rodzaju elementów fizycznych,
 • grupowanie elementów, do danych typów konstrukcji,
 • szeroka gama opcji wizualizacji: szkielet, przezroczysty lub nieprzezroczysty, renderowanie objętości,
 • ukryj lub pokaż elementy modelu, dla poprawy czytelności,
 • dobór elementów w oparciu, o różne kryteria (numer, sekcja, tworzywo, typ konstrukcji, obciążenie ...),
 • wbudowany system zarządzania obiektem,
 • zmiana środowiska pracy, według preferencji użytkownika, poprzez zarządzanie konfiguracją okna,
 • wszystkie dane są dostępne w tabelach,
 • automatyczne zapisywanie i tworzenie kopii zapasowych plików. 

Belki 2D i 3D:

 • graficzna definicja geometrii modelu, przy użyciu punktów i linii,
 • definicja belek i słupów, z możliwością wzbogacenie biblioteki sekcji,
 • definicja belek i słupów na podstawie parametrycznych typów profili,
 • przejrzyste zarządzanie materiałami budowlanymi, dzięki bibliotece materiałów,
 • import modelu geometrii, z pliku DXF,
 • wizualizacja jest tworzona w odniesieniu do działających sił: siły osiowej, siły poprzecznej i (lub) chwilowej, pełne lub częściowe działanie sił (elastyczne połączenie),
 • wybór elementów łączących sztywne belki,
 • ograniczenie elastyczności lub sztywności, co pozwala na eliminację reakcji rozciągania lub ściskania,
 • definiowanie jednorodnych i niejednorodnych warstw,
 • zobrazowanie obciążeń i ograniczeń na modelu,
 • geometria, zgodna z globalny lub lokalny układem współrzędnych,
 • definicja obciążeń, na podstawie grup obciążeń i podgrup obciążeń,
 • szeroki wybór obciążeń mechanicznych (obciążeń punktowych, liniowych, powierzchniowych) i obciążeń termicznych (wzrostu i spadku temperatury, zmiany gradientu temperatury),
 • automatyczne generowanie obciążeń wiatrem i śniegiem,
 • automatyczne generowanie kombinacji obciążeń w projekcie.

 

Płyty 2D i 3D:

 • graficzne zdefiniowanie modelu z użyciem punktów, linii, powierzchni,
 • modelowanie płyt podłogowych, płyt stropowych, płyt kanałowych, belek,
 • przejrzyste zarządzanie materiałami budowlanymi, z poziomu biblioteki materiałów,
 • import modelu geometrycznego, z pliku DXF,
 • wybór sztywnych elementów łączących płyty i belki,
 • wizualizacja tworzona, w odniesieniu do działających sił: siły osiowej, siły poprzecznej i (lub) chwilowej, pełne lub częściowe działanie sił (elastyczne połączenie),
 • ograniczenie sztywności lub elastyczności, pozwalające na eliminację sił rozciągających lub reakcję sił wypadkowych,
 • ograniczenie sztywności lub elastyczności, pozwalające na eliminację sił rozciągających lub ściskających,
 • określenie jednorodnych i niejednorodnych warstw,
 • graficzne prezentacje obciążeń i ograniczeń na modelu,
 • geometria, zgodna z globalny lub lokalny układem współrzędnych,
 • definicje obciążeń na podstawie grup obciążeń i podgrup obciążeń,
 • szeroki wybór obciążeń mechanicznych (obciążeń punktowych, liniowych, powierzchniowych) i obciążeń termicznych (wzrostu i spadku temperatury, zmiany gradientu temperatury),
 • automatyczne generowanie kombinacji obciążeń w projekcie.

 

Analiza:

Liniowa statystyka pierwszego i drugiego rzędu:

 • szybkie, automatyczne przekształcenie geometryczne modelu, za pomocą generatora siatki,
 • analiza pierwszego rzędu, oparta na badaniu statyki,
 • analiza drugiego rzędu, oparta na badaniu statyki, z kontrolowanym przez użytkownika, poziomem dokładności,
 • obliczanie odkształceń, ugięć, obrotów kątowych, sił wewnętrznych, elastycznych naprężeń i reakcji,
 • wizualizacja wyników analizy: dla poszczególnych przypadków obciążeń, dla sprawności lub ostatecznych kombinacji stanu granicznego, dla różnych stanów granicznych,
 • wizualizacja, przy użyciu kolorowej mapy lub izolinii konturów,
 • wizualizacja analizy wyników, na płytach i ścianach, wraz z łączną i średnią oceną, wartości wzdłuż profili,
 • wyniki uzupełniające, szczegółowego przedstawienia analizy: elementów płyt w jednej płaszczyźnie, elementów belek wzdłuż jednej linii, elementów środnika wzdłuż jednej linii płaszczyzny, cięcia w przekroju wzdłuż jednej linii płaszczyzny,
 • wyniki dostępne są w tabeli.

 

Projektowanie

Projektowanie konstrukcji betonowych:

 • obliczanie zbrojenia wzdłużnego i poprzecznego zgodnie z ENV 1992 i EN 1992 lub krajowymi standardami projektowymi (NEN 6720, BAEL 91, DIN 1045E, NBN B15, ACI 318, BS 8810, EHE),
 • obliczanie zbrojenia, dla wszystkich elementów lub wybranych elementów,
 • analiza płyt fundamentowych,
 • zaproponowanie najkorzystniejszego zbrojenia, dla prętów i elementów płyt,
 • biblioteka materiałów zbrojeniowych, wraz z możliwością jej samodzielnego rozszerzenia,
 • wizualizacja najkorzystniejszego zbrojenia, ilości belek i elementów płyt,
 • szybka identyfikacja obszarów, w których wymagane jest dodatkowe wzmocnienie,
 • analiza pęknięć, odkształceń, dla belek i elementów płyt, z uwzględnieniem teoretycznej i praktycznej ilości zbrojenia (mogą być wykonane obliczenia związane z ugięciem),
 • analiza pęknięć i odkształceń w czasie, z uwzględnieniem zmieniających się obciążeń i efektów ugięcia,
 • weryfikacja ścinania i wykrawania elementów płyt i płyt fundamentowych,
 • eksport elementów zbrojenia do ConCrete Plus aby utworzyć plany zbrojenia, dla narysowanych elementów.

 

 Projektowanie konstrukcji metalowych:

 • weryfikacja odporności przekroju i ugięć według ENV 1993, EN 1993-1-1, EN 1993-1-3, NEN, CTE, EAE i AISC LRFD,
 • wprowadzenie wartości działających sił skrętnych, dla belek lub grup prętów,
 • obliczenie ugięcia na podstawie zdefiniowanych sił,
 • obliczenie sił skrętnych dla wszystkich belek lub wybranych przez użytkownika,
 • obliczenia są oparte na uogólnionej teorii Eulera,
 • sprawdzenie odporności przekroju,
 • dostęp do standardowych i szczegółowych kontroli konstrukcji,
 • wskazanie najbardziej krytycznych kombinacji obciążeń,
 • weryfikacja działających sił skrętnych.

 

Projektowanie połączeń metalowych:

 • tworzenie rzutów w tym adnotacji,
 • możliwość eksportu do DXF, co pozwala na dalsze opracowanie w środowisku CAD,
 • szeroki wybór typów połączeń: środnika z kolumną, środnika z przgubem kolumny, środnika z podstawą kolumny, belki z belką przykręconych do płyty na stopkach i środniku,
 • optymalizacja pozycji śrub, według Eurokodu 3,
 • wybór pomiędzy wieloma wzmocnieniami poprzecznymi:

                    - płyty przykręconej do stopki belki,

                    - płyty przykręconej do środnika belki,

                    - kątownikami,

                    - usztywnieniami na końcu płyty,

                    - usztywnieniami płyty mocującej,

                    - płyty przykręconej na stopce belki do: płyty końcowej, płyty końcowej z usztywnieniem, sieci usztywnień, płyty mocującej, sieci płyt, przykręconej płyty do stopki belki,

                    - płyty podstawowej ze wzmocnieniami,

                    - usztywnieniem płyty końcowej,

 • szybka identyfikacja, elementów niewymiarowych i ponadgabarytowych, przez barwną wizualizację połączeń, z każdym elementem,
 • analiza połączeń rurowych typu: T, Y, DY, X, K, N, KT & DK (o okrągłym i prostokątnym przekroju).

 

Projektowanie konstrukcji drewnianych:

 • określenie wartości sił działających na belki lub grupy prętów,
 • wprowadzenie wartości działających sił skrętnych dla belek lub grupy prętów,
 • obliczenie ugięcia opartego na podstawie zdefiniowanych sił,
 • obliczenia są oparte na uogólnionej teorii Eulera,
 • weryfikacja działających sił skrętnych zgodnie z EN 1995,
 • dostęp do standardowych i szczegółowych wyników kontroli konstrukcji,
 • wskazanie najbardziej krytycznych kombinacji obciążeń.

 

Raport

 • integracja z analizą modelu projektu, podczas fazy planowania tworzenia raportu,
 • układ geometryczny,
 • układ sił,
 • układ wyników,
 • układ raportów cząstkowych jest zapisywany jako część projektu Diamonds, co pozwala na automatyczne ponowne tworzenie raportów, o zmienionych parametrach w stosunku do oryginalnego modelu Diamonds,
 • raport jest elastyczny i można nim kontrolować raporty cząstkowe, związane z jednym projektem Diamonds,
 • szybkie generowanie raportu, w oparciu o wybór dostępnych raportów cząstkowych,
 • automatyczne generowanie spisu treści w oparciu o tytuł raportu,
 • zapis jako plik RTF (Rich Text Format), który można otworzyć w dowolnym edytorze tekstowym,
 • zapis ustawień raportu, które mogą być importowane do następnego projektu obliczeniowego.

 

Pakiety projektowe Diamonds

 

Pakiet projektowy

Żelbet

Pakiet projektowy

Stal

Pakiet projektowy

Struktury

Mój

indywidualny

pakiet

Pakiety

Pakiet

1

Pakiet

2

Pakiet

3

Pakiet

4

Pakiet

5

Pakiet

6

Pakiet

7

Pakiet

8

Pakiet

9

Pakiet

10

Pakiet

11

Pakiet

12

MODEL            
2D Belki V V V V V V V V V V V V
3D Belki V V V V V V
2D Płyty (proste) V V V V V V V
2D Płyty (skomplikowane) V V V V
3D Płyty V V V
Brama BIM V V V V V V V V V V V V
ANALIZA            
Liniowa 1 rzędu V V V V V V V V V V V V
Liniowa 2 rzędu V V V V V V V V
Przenoszenie obciążeń
Dynamika liniowa
Sejsmiczna
Przeciwpożarowa
PROJEKTOWANIE            
Żelbet V V V V V V V V
Stal V V V V V V V V
Połączenia stalowe V V
Drewno V V V V V
RAPORT            
Szybki Raport V V V V V V V V V V V V

Opis:

V - funkcje standardowe w danym pakiecie

• - funkcje opcjonalne w danym pakiecie

 

 

Pliki

//