Płyty

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Płyty

Poziomy elemnent konstrukcji, który oddziela poszczególne kondygnacje w budynku

Cienkie płyty kołowosymetryczne

Wzór na moment zginający w kierunku promieniowym:

2016 02 23 140416

Wzór na moment zginający w kierunku obwodowym:

2016 02 23 140430

gdzie:

2016 02 23 140658

- B- sztywność płytowa,

- v- liczba Poissona,

- r- promień,

- φ- kąt ugięcia,

- h- grubość płyty,

- E- moduł Younga.

 

Wzór na równanie różniczkowe środkowej powierzchni płyty kołowosymetrycznej:

2016 02 23 142044

2016 02 23 142100

gdzie:

- T- siła tnąca,

- B- sztywność płytowa,

- r- promień,

- φ- kąt ugięcia.

 

Wzór na maksymalne naprężenia od zginania:

2016 02 23 142707

2016 02 23 142718

gdzie:

- T- siła tnąca,

- r- promień,

- Mr- moment zginający w kierunku promieniowym,

- Mt- moment zginający w kierunku obwodowym,

- h- grubość płyty.

 

Zginanie ciękich płyt prostokątnych

Jeśli promień krzywizny warstwy obojętnej w oznaczymy przez ρ1 dla płaczyzny xw, a ρ2 dla płaszczyzny yw, to dla płyty odkształconej odpowiednie będą wzory na moment siły:

2016 02 23 150342

2016 02 23 150356

gdzie:

2016 02 23 150601

- B- sztywność płytowa,

- ρ1- promień krzywizny warswy obojętnej w płaszczyźnie xw,

- ρ2- promień krzywizny warswy obojętnej w płaszczyźnie yw,

- v- liczba Poissona,

- h- grubość płyty,

- E- moduł Younga.

 

Naprężenia przyjmują wartości maksymalne w przypowierzchniowych (skrajnych) włóknach płyt gdy płyta jest poddana czystemu zginaniu:

2016 02 23 151619

2016 02 23 151631

gdzie:

- Mx- moment gnący na osi x,

- My- moment gnący na osi y,

- h- grubość płyty.

 

Walcowe zginanie płyt

Wzór na maksymalne ugięcie wmax (strzałkę ugięcia):

2016 02 24 081345

gdzie:

- q- obciążenie ciągłe,

- a- szerokość,

- h- wysokość,

- v- liczba Poissona,

- B- sztywność płytowa,

- E- moduł Younga.

 

Wzór na kąt nachylenia stycznej na podporach:

2016 02 23 153020

gdzie:

- q- obciążenie ciągłe,

- a- szerokość,

- h- wysokość,

- v- liczba Poissona,

- B- sztywność płytowa,

- E- moduł Younga.

 

Naprężenia maksymalne od zginania w kierunku osi x, które występują w przypowierzchniowych (skrajnych) punktach płyty:

2016 02 23 153543

gdzie:

- q- obciążenie ciągłe,

- a- szerokość,

- h- wysokość.

 

Wzory na odkształcenia względne:

2016 02 23 154747

gdzie:

- v- liczba Poissona,

- E- moduł Younga,

- σmax- naprężenia maksymalne od zginania w kierunku osi x, które występują w przypowierzchniowych (skrajnych) punktach płyty.

 

w wyniku tego otrzymujemy:

2016 02 23 155027

W przekroju w dolnych i górnych punktach o wspołrzędnej x=a/2 występują maksymalne naprężenia.

 

Wzór na maksymalne naprężenia według hipotezy Hubera:

2016 02 24 083536

gdzie:

- v- liczba Poissona,

- σx- maksymalne wartości naprężeń na osi x,

- σy- maksymalne wartości naprężeń na osi y.

 

Jeśli materiał ma liczbę Poissona v=0,3 (np.stal), wówczas naprężenia zredukowane wynoszą:

2016 02 24 084443

gdzie:

- σx- maksymalne wartości naprężeń na osi x,

- σmax- naprężenia maksymalne od zginania w kierunku osi x, które występują w przypowierzchniowych (skrajnych) punktach płyty.

Odsłony - 10518
Synonyms: obliczanie cienkich płyt kołowosymetrycznych zginanie cienkich płyt prostokątnych
//