Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Kątownik

Najbardziej rozpowszechniony kształtownik stalowy. Może być najczęściej równoramienny lub nierównoramienny. Liczby w ich oznaczeniach są równe szerokością i grubością ramion podanym w [mm].

Odsłony - 3216
Klejenie

Sposób łączenia ze sobą materiałów, za pomocą kleju.

Odsłony - 2960
Konstrukcja

Części materialne, które są poprawnie dobrane, zgodnie z zasadami fizyki i ekonomii oraz ściśle powiązane z kształtem budowli, jak i jej funkcją.

Odsłony - 3207
Synonyms - konstrukcja
Konstrukcja stalowa

Konstrukcje stalowe, aluminiowe i zespolone (belki słupy, dźwigary)

Odsłony - 6055
Synonyms - stal
Korozja

Stopniowe niszczenie materiałów, które zachodzi między metalem, a otaczającym go środowiskiem. Zachodzą reakcje chemiczne (zgorzelina-zendra walcownicza, w procesie wytwarzania w hucie), procesy elektrochemiczne (przepływ ładunków elektrycznych np. w obecności wody), mikrobiologiczne, fizyczne (topnienie, przemiany fazowe, promieniowanie).

Odsłony - 5168
Synonyms - zwiększona odporność na korozję atmosferyczną
Kryteria wytrzymałościowe

Należą do nich: naprężenia dopuszczalne, odkształcenia (przemieszczenia) dopuszczalne, statecznośćpełzaniezmęczenie.

Odsłony - 5940
Synonyms - Kryteria wytrzymałościowe- maszyny, konstrukcje i ich elementy
Kształtowanie

Wybór kształtu, rodzaju, materiału, wstępnych wymiarów konstrukcji, jej elementów i połączeń, wykorzystując wiedzę, doświadczenie oraz zasady kształtowania danych konstrukcji.

Odsłony - 2663
//