Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Ramy

Konstrukcje zbudowane z prętów, w których sztywność węzłów ma wpływ na przenoszenie obciążeń.

Odsłony - 3572
Synonyms - ramy rama
Relaksacja

Zmniejszanie naprężeń z upływem czasu przy niezmienionych odkształceniach.

Odsłony - 2886
Synonyms - Zjawisko relaksacji
Rozciąganie

W przekroju elementu działa siła wypadkowa, która jest prostopadła do tego przekroju i powoduje ona wydłużenie elementu (rozciąganie) lub jego skrócenie (ściskanie).

Odsłony - 3570
Synonyms - Ściskanie
Rozciąganie prętów

Zginanie i ściskanie wywołuje naprężenia normalne.

Odsłony - 3300
Synonyms - pręty smukłe zginane rozciągane
Rura

Przewód, element konstrukcji o znacznej długości, najczęściej o przekroju kołowym używany np. do transportu gazów, cieczy.

Odsłony - 9015
Synonyms - rury
Rury

Powszechnie stosowany element konstrukcji stalowej, walcowany na gorąco (bez szwu), zgrzewany lub spawany (ze wszem). Z kolistych rur można wytwarzać rury kwadratowe i prostkątne w wyniku przeciągania ich na gorąco przez specjalną głowicę.

Rysunek techniczny

Część dokumentacji projektowej, dzięki której możliwe jest wykonanie elementów konstrukcyjnych, łączenie ich w układy i zespoły i zmontowanie w postaci obiektu budowlanego.

Odsłony - 3309
Synonyms - sechematyczny
//