Rysunek techniczny

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Rysunek techniczny

Część dokumentacji projektowej, dzięki której możliwe jest wykonanie elementów konstrukcyjnych, łączenie ich w układy i zespoły i zmontowanie w postaci obiektu budowlanego.

W normach są określone m. in.: rodzaje rysunków i zasady ich przedstawiania oraz wymiarowania w postaci rzutów, widoków, przekrojów.

Rysunek schematyczny- ideowy, jedna linia pokazuje elementy zasadnicze oraz części konstrukcji i główne wymiary (rzuty, przekroje, oznaczenia, rozstawy głównych elementów konstrukcji).

Rysunek roboczy (warsztatowy)- wszystkie części z których zbudowany jest dany element i połączenia z sąsiadującymi elementami wraz z nawiązaniem do poziomów, węzłów i osi głównych (rzuty, przekroje, szczegóły, wymiary, oznaczenia- śruby, nity, spoiny, elementów wysyłkowych). Ich uzupełnieniem są wykazy materiałowe, z zestawieniem poszczególnych pozycji (oznaczenia, wymiary, masa, rodzaj oraz gatunek materiału). Pozycje-  podstawowe elementy konstrukcji wykonywane bez łączników (śrub, nitów, spoin) i są oznaczone cyframi arabskimi. Na rysunku roboczym może być umieszczone wiele pozycji, narysowanych w skali 1:10. Rysunek roboczy krat musi być objaśniony w postaci rysunku geometrycznej siatki kratownicy i naszkicowaniu teoretycznych długości prętów. Wymiary powinny być umieszczone, tam gdzie są niezbędne aby zapewnić właściwą kolejoność czynności produkcyjnych.

Rysunek zestawieniowy i montażowy- schematyczne rozmieszczenie elementów, zespołów konstrukcyjnych, poziomów i wzajemnego ułożenia dla całego obiektu lub bloku montażowego. Elementy wysyłkowe są rysowane w postaci pojedynczych linii, a miejscach ich połączeń z innymi elementami jako linie przerywane. Styki montażowe są ukazane w postaci przerwymiędzy stykającymi się elementami, obustronnie zakończone krótkimi kreskami. Elementy wysyłkowe powinny mieć wymiary dostosowane do środków transportowych oraz oznaczenia w postaci kodu literowo-cyfrowego.

Odsłony - 3221
Synonyms: sechematyczny
//