Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Skręcanie

Układ sił działających wewnątrz przekroju sprowadza się do sił Fs i momentu Ms, z wektorem prostopadłym do płaszczyzny przekroju.

Odsłony - 2680
Smukłość

Stosunek długości wyboczeniowej pręta do charakterystyki geometrycznej przekroju poprzecznego.

Odsłony - 8321
Spawalność

Właściwość, która umożliwia połączenie elementów, które są stalowe, przez spawanie.

Odsłony - 2226
Spoina

Część złącza otrzymanego w wyniku spawania. Wyróżnia się spoiny: czołowe, pachwinowe, brzeżne, grzbietowe i otworowe.

Odsłony - 2323
Sprężąnie

Nadanie konstrukcji naprężenia, dzięki czemu można zwiększyć jej nośność lub zmniejszyć ugięcie.

Odsłony - 2190
Sprężystość

Zdolność do odzyskania przez ciało kształtu i wymioarów pierwotnych, po ustaniu działania sił zewnętrznego obciążenia, które powoduje odkształcenie.

Odsłony - 2131
Stal

Stop węgla, żelaza i innych pierwiastków obrobiony plastycznie i otrzymany w procesie hutniczym.

Odsłony - 2733
Staliwo

Stal, która jest odlana do formy walcowniczej i plastycznie nie jest przerobiona.

Odsłony - 2243
Stan graniczny

Gdy zostanie on osiągnięty, to konstrukcja lub jej element staje się zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub nie spełnia określonych wymagań użytkowych.

Odsłony - 3550
Synonyms - nośności użytkowania
Stateczność

Odpowiada równowadze stałej. Może również odpowiadać chwiejnej lub obojętnej.

Odsłony - 3287
Synonyms - Stan równowagi
Struktura

Sposób rozmieszczenia elementów, relacje między nimi, wzajemne powiązania.

Odsłony - 2256
Synonyms - strukturalna
Styki

Obszar w którym dotykają się powierzchnie.

Odsłony - 2284
//