Spoina

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Spoina

Część złącza otrzymanego w wyniku spawania. Wyróżnia się spoiny: czołowe, pachwinowe, brzeżne, grzbietowe i otworowe.

Odsłony - 3006
//