Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Udarność

Zdolność do pszenoszenia obciążeń udarowych (dynamicznych). Maleje wraz ze spadkiem temperatury. Jest to wartość pracy, która jest potrzebna do złamania próbki, za pomocą jednego uderzenia młota.

Odsłony - 3394
Układ

Połączone elementy, w taki sposób aby była zapewniona stateczność oraz możliwa wzajemna ich współpraca w przenoszeniu obciążeń i oddziaływań. Powinny być podparte na pozostałych elementach konstrukcji lub przy pomocy fundamentów na podłożu gruntowym.

Odsłony - 2707
Utrata stateczności

Przemieszczenia pewnych punktów układu pod wpływem działania sił o małej wartości np. drgania własne. Gdy utrata stateczności występuje pod wpływem sił ściskających, to mamy do czynienia z wyboczeniem, a gdy zginania zwichrzeniem.

W przypadku płyt utrata stateczności objawia się wybrzuszeniami. W powłokach narażonych na skręcanie, ściskanie i zginanie można zaobserwować powstawanie fal (ich liczba zależy od grubości materiału).

Odsłony - 3139
//