Skręcanie

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Skręcanie

Układ sił działających wewnątrz przekroju sprowadza się do sił Fs i momentu Ms, z wektorem prostopadłym do płaszczyzny przekroju.

W pręcie, który ma przekrój kołowy i jest skręcany momentem Ms naprężenia tnące nie powinny przekroczyć dopuszczalnych naprężeń na skręcanie ks:

2016 01 27 090828

gdzie:

- Ms- moment siły,

- W- wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie,

- ks- naprężenia dopuszczalne.

 

Wskaźnik mwytrzymałości przekroju na skręcanie ma postać:

2016 01 27 092818

gdzie:

- J- iloraz biegunowego momentu bezwładności zw. środka przekroju,

- ρmax- odległość najdalszego włókna od środka przekroju.

 

Wzór na moment bezwładności:

2016 01 27 092652

gdzie:

- ρ- odległość włókna od środka przekroju,

- F- pole przekroju.

 

W przypadku przekroju kołowego (wał pełny):

2016 01 27 095127

2016 01 27 095140

gdzie:

- d- średnica,

- r- promień.

 

W przypadku przekroju rurowego (wał wydrążony):

2016 01 27 100125

2016 01 27 100140

gdzie:

- D- średnica zewnętrzna,

- d- średnica wewnętrzna,

- R- promień zewnętrzny,

- r- promień wewnętrzny.

 

Wzór na kąt skręcenia pręta:

2016 01 27 100344

gdzie:

- Ms- moment siły,

- l- długość pręta,

- G- moduł sprężystości postaciowej,

- J- biegunowy moment bezwładności.

 

Wzór na energię sprężystą:

2016 01 27 101104

gdzie:

- Ms- moment siły,

- l- długość pręta,

- G- moduł sprężystości postaciowej,

- J- biegunowy moment bezwładności.

Odsłony - 3494
//