Układ

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Układ

Połączone elementy, w taki sposób aby była zapewniona stateczność oraz możliwa wzajemna ich współpraca w przenoszeniu obciążeń i oddziaływań. Powinny być podparte na pozostałych elementach konstrukcji lub przy pomocy fundamentów na podłożu gruntowym.

Jeden element konstrukcji, który jest właściwie podparty może być układem.

Układy powstają przez połączenia warsztatowe (w wytwórni np. spawane), montażowe (na placu budowy np. śrubowe).

Muszą wykazywać stateczność ogólną, zapewnioną przez właściwy kształt, usztywnienie, system stężeń stałych lub montażowych (pręty, zastrzały, odciągi).

Podział układów konstrukcyjnych:

- prętowe (najczęściej stosowane, np. płaskie- obciążenia i pręty są na jednej płaszczyźnie, przestrzenne- pręty i obciążenia są na różnych płaszczyznach),

- powierzchniowe (np. płyty prostokątne- zbiornik prostokątny; płyty trapezowe- zasobnik na materiały sypkie; tarcze),

- mieszane (kombinowane).

Odsłony - 2706
//