Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Obciążenia

Odziaływania fizyczne powodujące powstanie lub zmianę naprężenia, odkształcenie konstrukcji i jej połączeń. Mają na nie wpływtakie czynniki jak m. in.  oddziaływanie człowieka, sposób użytkowania budowli. Mogą być zależne od procesów wytwórczych, klimatycznych i innych.

Odsłony - 20626
Synonyms - stałe zmienne wyjątkowe statyczne dynamiczne współczynniki dynamiczne, współczynniki konsekwencji zniszczenia wartości charakterystyczne obciążeń wartości obliczeniowe obciążeń
Obiekt budowlany

Budynek, budowla złożona z płaskich oraz przestrzennych elementów konstrukcji nośnej.

Odsłony - 3297
Obliczenia statyczne

Obliczenie najniekorzystniejszych wartości sił wewnętrznych dla danych elementów konstrukcji (moment zginający, siły podlużne i poprzeczne), naprężeń, przemieszczeń od obciążeń i zewnętrznych oddziaływań.

Odsłony - 6709
Ogień

Płomienie i żar, które powstają w czasie palenia się.

Odsłony - 3221
Synonyms - ochrona konstrukcji stalowych przed ogniem
//