Diamonds

Obliczanie dla konstrukcji m. in. odkształceń, ugięć, obrotów kątowych, sił wewnętrznych, elastycznych naprężeń i reakcji.
Więcej informacji:
https://www.buildsoft.pl/diamonds.html

 

PowerConnect

Obliczanie dla połączeń m. in. zginania, ścinania i ściskania lub napięcia.
Więcej informacji:
https://www.buildsoft.pl/power-connect.html

 

PowerFrame

Obliczanie dla konstrukcji m. in. ilości zbrojenia konkretnych członów, biorąc pod uwagę podstawowe i przypadkowe kombinacje obciążeń np. efektywną powierzchnię sekcji betonu i pogorszenie właściwości mechanicznych wzmocnionych belek.
Więcej informacji:
https://www.buildsoft.pl/powerframe.html

 

1∙2∙Build

Obliczenie dla konstrukcji m. in. skoncentrowanego obciążenia i rozłożenia nacisków.
Więcej informacji:
https://www.buildsoft.pl/1-2-build.html

 

ConCrete

Obliczanie dla elementów żelbetonowych m. in. pęknięć i odkształceń oraz szerokości rys, na podstawie rzeczywistych ilości zbrojenia.
Więcej informacji:
https://www.buildsoft.pl/concrete.html

 

//