Obliczenia statyczne

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Obliczenia statyczne

Obliczenie najniekorzystniejszych wartości sił wewnętrznych dla danych elementów konstrukcji (moment zginający, siły podlużne i poprzeczne), naprężeń, przemieszczeń od obciążeń i zewnętrznych oddziaływań.

Obliczenia przeprowadza się z zachowaniem zasad mechaniki budowli, wytrzymałości użytych materiałów, gdy zostaną ustalone schematy statyczne i wyznaczeniu obciążeń, które działają na konstrukcje.

Odsłony - 6593
//