Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Pełzanie

Zdolność do wolnego powiększania odkształceń, pomimo braku zmiany obciążenia w czasie.

 

Odsłony - 4986
Synonyms - pełzanie materiałów relaksacja naprężeń
Plastyczność

Przeciwieństwo sprężystości. Odkształcenia materiału w wyniku działania zewnętrznych obciążeń oraz możliwość zachowania zupełnie nowych kształtów po ustaniu obciążeń.

Odsłony - 2721
Powłoka

Powierzchnia, która zabezpiecza konstrukcję np. stalową przed korozją.

Odsłony - 3033
Synonyms - malarska metalowa
Połączenia

Łączenie lub sposób łączenia elementów

Odsłony - 6744
Synonyms - połączenia śrubowo kołnierzowe półki stopki połączenia spawane
Pręty

Element konstrukcji o znacznej długości, małej szerokości i wysokości oraz o stałym przekroju poprzecznym.

 

Odsłony - 5293
Synonyms - pręty smukłe ściskanie zginanie rozciąganie
Projektowanie konstrukcyjne

Świadome i twórcze działanie człowieka, które przyczyni się do powstania obiektu budowlanego i jego użytkowanie przez określony czas, w określonych warunkach.

Odsłony - 4195
Synonyms - projektowanie konstrukcji projekt zabezpieczeń antykorozyjnych
Płaskownik

Elementy uzupełniające w konstrukcjach spawanych, o grubości 6÷55 mm, szerokości 20÷150 mm.

Odsłony - 2617
Płyty

Poziomy elemnent konstrukcji, który oddziela poszczególne kondygnacje w budynku

Odsłony - 8582
Synonyms - obliczanie cienkich płyt kołowosymetrycznych zginanie cienkich płyt prostokątnych
//