Plastyczność

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Plastyczność

Przeciwieństwo sprężystości. Odkształcenia materiału w wyniku działania zewnętrznych obciążeń oraz możliwość zachowania zupełnie nowych kształtów po ustaniu obciążeń.

Stal jest plastyczna przy pewnych naprężeniach i odkształceniach. Granicą plastyczności stali Re, nazywamy takie naprężenia, które uzyskujemy przy rozciąganiu, gdy jest widoczny wyraźny przyrost długości próbki bez wyraźnego zwiększeniarozciągającej siły. Jest wykorzystywana przy do oceny bezpieczeństwa poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz przy projektowaniu. Plastyczność stali zapobiega zniszczeniu konstrukcji oraz jej połączeń.

Odsłony - 1762
//