Podręcznik

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Współczynnik działania karbu βk

Wzór:

2016 02 25 100602

gdzie:

- Zbk- wytrzymałość zmęczeniowa próbek gładkich z karbem,

- Zk- wytrzymałość zmęczeniowa próbek gładkich z karbem.

Odsłony - 7821
Współczynnik kształtu αk

Spiętrzenie naprężeń w postaci nagłych zmian kształtu przedmiotu idealnie gładkiego i sprężystego, który jest wykonany z materiału o izotropowych właściwościach.

 

Odsłony - 5858
Współczynnik stanu powierzchni βp

Wzór:

2016 02 25 102645

gdzie:

- Z- wytrzymałość zmęczeniowa próbki gładkiej (polerowanej),

- Zp- wytrzymałość zmęczeniowa próbki o danym stanie powierzchni.

Odsłony - 3785
Współczynnik wielkości przedmiotu γ

Wzór:

2016 02 25 110616

gdzie:

- Z- wytrzymałość zmęczeniowa normalnych próbek laboratoryjnych,

- Zw- wytrzymałość zmęczeniowa próbek laboratoryjnych o dużych wymiarach.

Odsłony - 3756
Wyboczenie

Utrata stateczności pod wpływem działania sił ściskających.

Odsłony - 8934
Wydłużenie pręta w wyniku przyrostu temperatury

Wraz ze wzrostem temperatury pręt ulega wydłużeniu. Wraz ze spadkiem temperatury pręt ulega skróceniu.

Odsłony - 4581
Synonyms - przyrost temperatury wydłużenie pręt
Wydłużenie względne pręta

Wydłużenie względne pręta, gdy rozciągany jest siłą osiową (prawo Hooke’a):

2016 01 26 105634

Odsłony - 8222
Wymiarowanie

Jeden z etapów projektowania konstrukcji i jej elementów. Umożliwia narysowanie rysunków konstrukcji.

Odsłony - 2597
Wytrzymałość

Jest to takie naprężenie, które gdy zostanie przekroczone, to dojdzie do zniszczenia materiałupod danym obciążeniem statycznym.

Odsłony - 3138
//