Wymiarowanie

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Wymiarowanie

Jeden z etapów projektowania konstrukcji i jej elementów. Umożliwia narysowanie rysunków konstrukcji.

Ustalenie wymiarów konstrukcji, kontrola czy obliczone siły wewnętrzne nie są większe od przyjętych w założeniach wytrzymałości dla danych materiałów i elementów, ugięcia, przemieszczenia pochodzące od obciążeń nie są większe od dopuszczalnych (zapisanych w normach).

Wymiarowanie konstrukcji stalowych jest przeprowadzane metodą stanów granicznych, która zapewnia bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji w czasie eksploatacji.

Odsłony - 2311
//