Wydłużenie pręta w wyniku przyrostu temperatury

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Wydłużenie pręta w wyniku przyrostu temperatury

Wraz ze wzrostem temperatury pręt ulega wydłużeniu. Wraz ze spadkiem temperatury pręt ulega skróceniu.

Wydłużenie pręta w wyniku przyrostu temperatury:

2016 01 26 114403

gdzie:

- ∆t- przyrost temperatury,

- l- długość,

- α- współczynnik rozszerzalności liniowej.

Odsłony - 3124
Synonyms: przyrost temperatury wydłużenie pręt
//