1. Diamonds

     Program, w języku polskim, do analizy projektu sieci belek, płyt stropowych, ścian, ram i budynków wielokondygnacyjnych z betonu, stali lub drewna. Ma m. in. wbudowany generator wiatru i śniegu.
     Więcej informacji o programie:
     https://www.buildsoft.pl/diamonds.html


2. PowerFrame

     Program, w języku polskim, analizujący ramy konstrukcyjne z betonu, stali lub drewna, które są narażone na obciążenia sejsmiczne lub wpływ dynamicznego obciążenia ogniowego. Zestaw narzędzi zapewnia automatyczne generowanie obciążeń spowodowanych wiatrem i śniegiem. Umożliwia przeprowadzenie badań sprężystości podpór, zmianę ich przekroju, analizę statyczną, dynamiczną i raportowanie.
     Więcej informacji o programie:
     https://www.buildsoft.pl/powerframe.html

 

3. PowerConnect

     Program, w języku polskim, do projektowania węzłów konstrukcji spawanych i skręcanych ze stali.
     Więcej informacji o programie:
     https://www.buildsoft.pl/power-connect.html

 

4. ConCrete i ConCrete Plus

     ConCrete, to program, do analizy i projektowania belek żelbetowych. ConCrete Plus tworzy zbrojenia belek i płyt z wykorzystaniem wyników analizy dostarczonych przez ConCrete lub Diamonds (należy utworzyć pliki w tych programach i następnie je otworzyć w ConCrete Plus).
     Więcej informacji o programach:
     https://www.buildsoft.pl/concrete.html


5. 1*2*Build

     Program, w języku polskim, który pozwala określić optymalną konstrukcję strukturalną dla środowiska 2D ramy ze stali, betonu lub drewna. Model jest przedstawiony w sposób graficzny i interaktywny z warunkami obciążeń stałych i zmiennych.
     Więcej informacji o programie:
     https://www.buildsoft.pl/1-2-build.html

 

//