Współczynnik działania karbu βk

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Współczynnik działania karbu βk

Wzór:

2016 02 25 100602

gdzie:

- Zbk- wytrzymałość zmęczeniowa próbek gładkich z karbem,

- Zk- wytrzymałość zmęczeniowa próbek gładkich z karbem.

Wzór na zmęczeniowy współczynnik działania karbu, wspólczynnik karbu:

2016 02 25 100602

gdzie:

- Zbk- wytrzymałość zmęczeniowa próbek gładkich z karbem,

- Zk- wytrzymałość zmęczeniowa próbek gładkich z karbem.

 

Wzór na współczynnik wrażliwości materiału na działanie karbu, współczynnik wrażliwości:

2016 02 25 100612

gdzie:

- βk- współczynnik działania karbu,

- αk- współczynnik kształtu,

- η- współczynnik wrażliwości materiału na działanie karbu:

          - szkło η=1,

          - stal ulepszona cieplnie η=0,7÷1,0,

          - stal w stanie surowym η=0,5÷0,9,

          - stal w stanie wyżarzonym η=0,4÷0,8,

          - żeliwo szare η≈0.

 

Wzór na współczynnik karbu, po przekształceniach:

2016 02 25 100625

gdzie:

- βk- współczynnik działania karbu,

- η- współczynnik wrażliwości materiału na działanie karbu,

- αk- współczynnik kształtu.

Odsłony - 6532
//