Pełzanie

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Pełzanie

Zdolność do wolnego powiększania odkształceń, pomimo braku zmiany obciążenia w czasie.

 

Pełzanie- zwiększenie odkształceń i zmiejszenie wytrzymałości w czasie pracy maszyny w wysokich temperaturach.

Relaksacja- zmiejszenie naprężeń z zachowaniem nie zmienionych wymiarów ciała w czasie.

 

Wzór na prędkość pełzania:

2016 01 27 143506

gdzie:

- ε- odkształcenie, wydłużenie względne,

- t- czas.

 

Wzór na wydłużenie względne:

2016 01 27 144644

gdzie:

- vp- prędkość pełzania,

- t- czas.

 

Wzór na wyznaczenie prędkości pełzania (gdy nie mamy wykresu pełzania):

2016 01 27 144658

gdzie:

- σ- naprężenie,

- B i n- współczynniki zależne od materiału.

Odsłony - 3859
Synonyms: pełzanie materiałów relaksacja naprężeń
//