Ogień

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Ogień

Płomienie i żar, które powstają w czasie palenia się.

Z wysoką temperaturą mamy do czynienia w czasie pożaru. Wraz ze wzrostem temperatury dla stali pogarszają się właściwości mechaniczne, co prowadzi do utraty ności konstrukcji i jej przemieszczania się. Aby ograniczyć skutki niszczącego działania ognia na konstrukcję budynku oraz umożliwić bezpieczną ewakuację ludzi należy zastosować izolacje ogniochronne dla konstrukcyjnych elementów, automatyczne spryskiwacze, czujniki, ekrany i klapy dymowe. Dobór środków przeciwpożarowych musi uwzględniać wymagania związane z klasą odporności ogniowej, rodzaju konstrukcji, sposobu ochrony antykorozyjnej.

Izloacja ogniowama za zadanie zmniejszyć oddziaływanie ognia, ograniczyć tempo przyrostu temperatury, wydłużenie czasu nagrzewania się elementu do temperaturykrytycznej, po przekroczeniu której konstrukcja może utracić nośność (Tkr=450÷550C).

Odporność ogniowa, jest to czas od wybuchu pożaru do osiągnięcia temperatury krytycznej.

Zabezpieczeniem przeciwogniowym, może być:

- izolacja nanoszona natryskowo z włókien mineralnych i wypełniaczy lekkich,

- obetonowanie lub otynkowanie, z użyciem siatek do tynków,

- pokrycie płytami z niepalnych materiałów,

- pokrycie powłokami pęczniejącymi po przekroczeniu odpowiedniej temperatury,

- obmurowanie cegłą, betonem, gipsem,

- sufity podwieszone.

 

Izolacje natryskowe

Najczęściej stosowany sposób ochrony przed ogniem. Głównym składnikiem izolacji natryskowych są materiały włókniste, kruszywa, które pęcznieją, woda i spoiwo (szkło wodne, cement).

Odsłony - 3196
Synonyms: ochrona konstrukcji stalowych przed ogniem
//