Konstrukcja

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Konstrukcja

Części materialne, które są poprawnie dobrane, zgodnie z zasadami fizyki i ekonomii oraz ściśle powiązane z kształtem budowli, jak i jej funkcją.

Kompleks zespołów o różnej ważności, który warunkuje to, że istnieje budowla. Zapewniają jej stateczność. Przenoszą obciążenia budowli, budynku oraz pochodzące z otoczenia atmosferycznego na podłoże gruntowe. Zawiera elementy:
- dźwigające, niosące (mury, fundamenty),
- odgradzające, przegradzające (ściany),
- uzupełniające (posadzki, schody).

Odsłony - 3232
Synonyms: konstrukcja
//