Nośność

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Nośność

Przejęcie przez konstrukcję obciążeń pochodzących z zewnątrz.

 

Stan graniczny nośności

Wartość obliczonych sił wewnętrznych (obciążeń) nie może być większa od nośności konstrukcji, wyznaczonej z uwzględnieniem wytrzymałości.

Musi być spełniona nierówność:

2016 03 11 123928

2016 03 11 123942

gdzie:

- Q- obliczone siły wewnętrzne obciążeń,

- N- nośność przekroju elementu konstrukcji.

 

Obliczone naprężenia elementu lub połączenia, nie mogą być mniejsze od obliczonej wytrzymałości dla stali:

2016 03 11 125518

2016 03 11 125530

gdzie:

- σ, τ- naprężenia normalne i styczne,

- fd- obliczona wytrzymałość stali (rozciąganie, ściskanie, zginanie),

- fdv- obliczona wytrzymałość stali na ścinanie.

 

Mogą być spowodowane przez:

- wytężone przekroje konstrukcji,

- utratę stateczności konstrukcji jako układ sztywny,

- zniszczenie części lub stopniowe zniszczenie całej konstrukcji,

- zmienie konstrukcji w mechanizm przez uplastycznmienie lub pęknięcie materiału, utratę stateczności dla konstrukcji.

Odsłony - 3901
//