Stan graniczny

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Stan graniczny

Gdy zostanie on osiągnięty, to konstrukcja lub jej element staje się zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub nie spełnia określonych wymagań użytkowych.

 

Stan graniczny nośności

Wartość obliczonych sił wewnętrznych (obciążeń) nie może być większa od nośności konstrukcji, wyznaczonej z uwzględnieniem wytrzymałości. 

 

Musi być spełniona nierówność:

2016 03 11 123928

2016 03 11 123942

gdzie:

- Q- obliczone siły wewnętrzne obciążeń,

- N- nośność przekroju elementu konstrukcji.

 

Obliczone naprężenia elementu lub połączenia, nie mogą być mniejsze od obliczonej wytrzymałości dla stali:

2016 03 11 125518

2016 03 11 125530

gdzie:

- σ, τ- naprężenia normalne i styczne,

- fd- obliczona wytrzymałość stali (rozciąganie, ściskanie, zginanie),

- fdv- obliczona wytrzymałość stali na ścinanie.

 

Mogą być spowodowane przez:

- wytężone przekroje konstrukcji,

- utratę stateczności konstrukcji jako układ sztywny,

- zniszczenie części lub stopniowe zniszczenie całej konstrukcji,

- zmienie konstrukcji w mechanizm przez uplastycznmienie lub pęknięcie materiału, utratę stateczności dla konstrukcji.

 

Stan graniczny użytkowania

Przemieszczenia i ugięcia konstrukcji, które są wynikiem działania obciążeń o charakterysycznych wartościach z uwzględnieniem charakterystycznych cech materiałów, nie są większe od wartości dopuszczalnych.

 

Mogą być spowodowane przez:

- nadmierne przemieszczenie,

- nadmierne drgania konstrukcji.

 

Odsłony - 4501
Synonyms: nośności użytkowania
//