Rozciąganie

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Rozciąganie

W przekroju elementu działa siła wypadkowa, która jest prostopadła do tego przekroju i powoduje ona wydłużenie elementu (rozciąganie) lub jego skrócenie (ściskanie).

Obliczenia związane z wytrzymałością, gdy mamy do czynienia z rozciąganiem muszą spełnić warunek:

2016 01 26 105617

gdzie:

- P- siła rozciągająca,

- Fnt- pole przekroju netto (należy odliczyć otwory),

- kr- naprężenie dopuszczalne na rozciąganie.

 

Wydłużenie względne pręta, gdy rozciągany jest siłą osiową (prawo Hooke’a):

2016 01 26 105634

gdzie:

- λ- wydłużenie pręta,

- l- długość pręta,

- F- pole przekroju poprzecznego,

- P- siła rozciągająca (osiowa),

- E- moduł Younga.

 

Wydłużenie względne pręta, gdy naprężenia działają w jednym kierunku (układ jednostkowy):

2016 01 26 105650

Wydłużenie względne pręta, gdy naprężenia działają w dwóch kierunkach (układ płaski):

2016 01 26 111026

2016 01 26 111040

Wydłużenie względne pręta, gdy naprężenia działają w trzech kierunkach (układ przestrzenny; osie x, y, z muszą tworzyć prostopadły układ współrzędnych):

2016 01 26 111546

2016 01 26 111601

2016 01 26 111613

gdzie:

- λ- wydłużenie pręta,

- l- długość pręta,

- P- siła rozciągająca (osiowa),

- E- moduł Younga,

- F- pole przekroju poprzecznego,

- σ- naprężenia,

- v- liczba Poissona.

 

Wydłużenie pręta z powodu przyrostu temperatury:

2016 01 26 114403

gdzie:

- ∆t- przyrost temperatury,

- l- długość,

- α- współczynnik rozszerzalności liniowej.

 

Energia sprężysta w przypadku rozciągania pręta siłą P:

2016 01 26 114651

gdzie:

- P- siła rozciągająca (osiowa),

- l- długość pręta,

- E- moduł Younga,

- F- pole przekroju poprzecznego,

- λ- wydłużenie pręta.

 

Energia sprężysta rozpatrywana dla kostki sześciennej:

2016 01 26 115932

2016 01 27 080130

gdzie:

- σ- naprężenia,

- ε- wydłużenie,

- E- moduł Younga.

Odsłony - 3224
Synonyms: Ściskanie
//