Zginanie

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Zginanie

Jest to para sił leżąca w płaszczyźnie prostopadłej do przekroju. Moment sił, to moment zginający. Belka wygina się. Największe odkształcenia są w warstwach skrajnych. Tam gdzie występują siły ściskające materiał ulega skróceniu, a tam gdzie rozciągające wydłużeniu. Między nimi jest warstwa obojętna bez naprężeń.

Zginanie płaskie

Dwie siły mają moment Mg, który wywołuje zginanie i zawiera się w płaszczyźnie osi belki oraz w jednej z osi bezwładności. Druga oś bezwładności pokrywa się z osią obojętną.

 

Maksymalne naprężenia normalne są największe w najdalszej osi obojętnej i spełniją warunek:

2016 01 27 104428

gdzie:

- Mg- moment siły,

- kg- naprężenie dopuszczalne na zginanie,

- W- wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie.

 

Wzór na wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie:

2016 01 27 104444

gdzie:

- J- moment bezwładności przekroju,

- ymax- odległość najdalszego włókna.

 

Wzór na moment odśrodkowy:

2016 01 27 105321

gdzie:

- F- pole przekroju,

- y- odległość włókna.

 

Wzór na kąt z osiami głównymi:

2016 01 27 105548

gdzie:

- J- moment bezwładności przekroju.

 

Wzór na moment bezwładności względem osi głównych:

2016 01 27 110517

gdzie:

- J- moment bezwładności przekroju.

 

Wzór na promień krzywizny belki zginanej:

2016 01 27 110530

gdzie:

- Mg- moment siły,

- E- moduł sprężystości prz rozciąganiu (moduł Younga),

- J- moment bezwładności przekroju.

 

Wzór na energię sprężystą w belce zginanej:

2016 01 27 110544

gdzie:

- Mx- moment siły,

- E- moduł sprężystości prz rozciąganiu (moduł Younga),

- J- moment bezwładności przekroju.

 

Gdy na całej długości belki moment jest stały:

2016 02 12 084449

gdzie:

- Mg- moment siły,

- l- długość belki,

- E- moduł sprężystości prz rozciąganiu (moduł Younga),

- J- moment bezwładności przekroju.

 

Zginanie ukośne

Ma miejsce jeśli płaszczyzna działania momentu gnącego nie jest położona w płaszczyźnie wyznaczonej przez oś pręta, który jest zginany w głównej osi bezwładności przekroju poprzecznego. W czasie zginania ukośnego oś obojętna nie jest prostopadła do płaszczyzny wyznaczonej przez działanie monentu gnącego, co ma miejsce przy zginaniu płaskim. Jeśli moment gnący tworzy z jedną z głównych płaszczyzn kąt ostry α, to obojętna oś tworzy z tą płaszczyzną kąt β:

 2016 02 23 102644

gdzie:

- Jy- moment bezwładności względem osi y,

- Jz- moment bezwładności względem osi z.

Odsłony - 6805
//