Ścinanie

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Ścinanie

Układ sił wewnętrznych jest styczny do rozpatrywanego przekroju. Naprężenie główne jest rozciągające, a drugie ściskające i mają taką samą wartość.

Ma miejsce gdy jest płaski stan naprężenia. Naprężenie główne jest rozciągające, a drugie ściskające i mają taką samą wartość. Gdy przekrój jest nachylony pod kątem 45o względem kierunku do naprężeń głównych mamy do czynienia z czystym ścinaniem.

Prawo Hooke'a przyjmuje postać:

2016 01 27 081945

gdzie:

-2016 01 27 082153- kąt odkształcenia postaciowego,

- G- moduł sprężystości postaciowej Kirchhoffa,

2016 01 27 082738- naprężenie tnące (sztyczne).

 

Zależność modułu Younga E i sprężystości postaciowej G przedstawia wzór:

2016 01 27 083540

gdzie:

- G- moduł sprężystości postaciowej,

- E- moduł Younga,

- v- liczba Poissona.

 

W przypadku kostki sześciennej ze ścinanymi naprężeniami energia sprężysta wynosi:

2016 01 27 083955

gdzie:

2016 01 27 082738- naprężenie tnące (sztyczne),

- v- liczba Poissona,

- G- moduł sprężystości postaciowej.

 

Wzór na dopuszczalne naprężenia:

2016 01 27 084701

gdzie:

- T- siła ścinająca,

- F- pole przekroju poprzecznego,

- kt- naprężenia dopuszczalne.

Odsłony - 7049
//