Naprężenia dopuszczalne

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Naprężenia dopuszczalne

Obliczenia naprężeń dopuszczalnych przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy naprężenia nominalne σn nie będą większe lub równe od dopuszczalnych k.

 

Wzór:

2016 01 26 082517

gdzie:

- σn- naprężenia nominalne,

- k- naprężenia dopuszczalne.

 

Naprężenia dopuszczalne przyjmują różne oznaczenia:

- kr dla rozciągania,

- kg dla zginania,

- kt dla ścinania,

- ks dla skręcania,

- kd dla docisku powierzchniowego.

 

Naprężenia dopuszczalne wyznacza się ze wzorów:

- dla materiałów plastycznych (obciążeń stałych):

2016 01 26 084046

2016 01 26 084059

- dla materiałów mających granicę plastyczności (rozciąganie):

2016 01 26 084523

- dla pozostałych materiałów:

2016 01 26 084538

gdzie:

- kr- naprężenia dopuszczalne na rozciąganie,

- Qr- granica plastyczności,

- Rr- wytrzymałość na rozciąganie,

- xw- wymagany współczynnik bezpieczeństwa w odniesieniu do granicy plastyczności,

- xrw- wymagany współczynnik bezpieczeństwa w odniesieniu do wytrzymałości na rozciąganie.

 

Ustalenie wartości współczynnika bezpieczeństwa xw zależy od zastosowania danego materiału i nie jest prostym zagadnieniem. Należy uwzględnić:

- jednorodność materiału (wtrącenia niemetaliczne, pory),

- naprężenia wstępne (skurczowe, hartownicze),

- obciążenia przewidziane i przypadkowe (naprężenia od drgań własnych),

- wartości obliczone za pomocą wzorów są przybliżeniem rzeczywistych,

- uszkodzenie części (wysoki współczynnik dla ważnych części, mniejszy dla pozostałych),

- czas eksploatacji (korozja, ścieranie),

- kontrola wymiarów,

- siły udarne (przy nagłych obciążeniach powstają naprężenia większe niż przy statycznym obciążeniu),

- spiętrzenie naprężeń.

Dla mostów, kotłów parowych, zbiorników itp. należy stosować normy państwowe.

 

Można wyznaczyć przybliżoną wartość współczynnika bezpieczeństwa:

2016 01 26 092916

gdzie:

- x1- współczynnik pewności założeń,

- x2- współczynnik ważności przedmiotu,

- x3- współczynnik jednorodności materiału,

- x4- współczynnik zachowania wymiarów.

Odsłony - 23597
//