Naprężenia nominalne

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Naprężenia nominalne

Naprężenia nominalne to maksymalne naprężenia obliczone lub doświadczalnie wyznaczone, bez uwzględnienia ich spiętrzenia.

 

Jeśli będziemy rozciągać płaskownik (o szerokości h, grubości b i średnicy otworu d) siłą P, to naprężenia nominalne obliczymy za pomocą wzoru:

2016 01 25 115105

gdzie:

- P- siła rozciągająca,

- F- pole przekroju,

- b- grubość płaskownika,

- h- szerokość płaskownika,

- d- średnica otworu.

 

Wartość naprężenia nominalnego jest równa obliczonej wartości pomimo tego, że rozkład rzeczywistych naprężeń jest nierównomierny i siła w środku pręta może przyjąć wyższe wartości.

Jeżeli na płaskownik działa moment siły, to naprężenia nominalne są obliczane za pomocą wzoru na zginanie:

2016 01 25 115141

gdzie:

- Mg- moment siły,

- b- grubość płaskownika,

- h- szerokość płaskownika,

- d- średnica otworu.

 

Wartość naprężenia nominalnego jest równa obliczonej wartości pomimo tego, że rozkład rzeczywistych naprężeń zwiększa się wraz z oddalaniem od środka pręta i siła na brzegach pręta może przyjąć wyższe wartości.

Odsłony - 8245
//