Tak.

Możliwy jest import oraz eksport danych z oraz do programów w postaci plików DXF, co pozwala na dalsze opracowanie w środowisku CAD.

//