Smukłość

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Smukłość

Stosunek długości wyboczeniowej pręta do charakterystyki geometrycznej przekroju poprzecznego.

 

Smukłość prętów rozciąganych i ściskanych:

2016 03 14 152810

gdzie:

- le- długość wyboczeniowa pręta,

- i- promień bezwładności przekroju pręta.

2016 03 14 155545

gdzie:

- I- moment bezwładności przekroju,

- A- pole przekroju pręta.

 

Dla prętów o przekroju pierścieniowym lub kołowym wystarczy obliczyć jedną smukłość. Dla pozostałych przypadków należy obliczyć smukłości względem głównych osi środkowych:

2016 03 14 153540

2016 03 14 153553

 

Smukłość względna pręta:

- dla przekroi prętów klasy 1,2,3:

2016 03 14 154748

- dla przekroi prętów klasy 4:

2016 03 14 154800

gdzie:

- λ- smukłość pręta,

- λp- smukłość porównawcza,

- ψ- współczynnik redukcyjny.

 

Smukłość porównawcza:

2016 03 14 155344

gdzie:

- fd- wytrzymałość obliczeniowa stali.

 

Odsłony - 15998
//