Stal

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Stal

Stop węgla, żelaza i innych pierwiastków obrobiony plastycznie i otrzymany w procesie hutniczym.

Podział ze względu na skład chemiczny:

- niestopowe (węglowe),

- stopowe.

 

Podział ze względu na przeznaczenie:

- stal konstrukcyjna,

- narzędziowa,

- o szczególnym przeznaczeniu.

 

Dany gatunek stali może mieć wiele odmian jakościowych. Nadając odpowiedni stopień odtlenienia tzw. uspokojenie uzyskujemy: stal uspokojoną, półspokojną i nieuspokojoną.

Stali można nadać odpowiednią plastyczność.

 

Właściwy dobór stali jest bardzo ważny i decydują o tym czynniki, takie jak:

- konstrukcja, jej ukształtownie, stateczność, sztywność,

- wartości obciążeń (statyczne, dynamiczne, termiczne),

- rozkład (stopień kondensacji) naprężeń,

- technologia wykonania konstrukcji,

- warunki użytkowania i trwałość,

- koszty materiałów i konserwacji.

Odsłony - 3754
//