Rozciąganie prętów

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Rozciąganie prętów

Zginanie i ściskanie wywołuje naprężenia normalne.

Wzór na linię ugięcia pręta:

2016 01 27 155159

gdzie:

- EJ- sztywność pręta na zginanie,

- Mx- moment gnący od obciążeń poprzecznych,

- S- siła osiowa rozciągająca pręt.

 

Wprowadzamy oznaczenie:

2016 01 27 155720

gdzie:

gdzie:

- EJ- sztywność pręta na zginanie,

- S- siła osiowa rozciągająca pręt.

 

Otrzymujemy wzór:

 2016 01 28 081932

Rozwiązanie wzoru:

 2016 01 28 081947

gdzie:

- c, D- stałe całkowania,

-e- podstawa logarytmów naturalnych,

- y- całka szczególna równania:

Odsłony - 3332
Synonyms: pręty smukłe zginane rozciągane
//