Kryteria wytrzymałościowe

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Kryteria wytrzymałościowe

Należą do nich: naprężenia dopuszczalne, odkształcenia (przemieszczenia) dopuszczalne, statecznośćpełzaniezmęczenie.

Aby zapewnić bezpieczną i niezwodną pracę maszyn i urządzeń należy wykonać obliczenia wytrzymałościowe, które uwzględniają kryteria dotyczące bezpiecznej pracy maszyn, takie jak:

- naprężenia dopuszczalne,

- odkształcenia (przemieszczenia) dopuszczalne,

- stateczność,

- pełzanie,

- zmęczenie.

Wszystkie kryteria muszą być spełnione. Najczęściej o wytrzymałości maszyny lub konstrukcji decyduje kryterium, o najmniejszej wartości.

Odsłony - 4726
Synonyms: Kryteria wytrzymałościowe- maszyny, konstrukcje i ich elementy
//