Klucz Codemeter jako klucz licencji sieciowych

 
Program:

Codemeter

 
Rozwiązanie:

Klucz sprzętowy licencji CodeMeter może być zainstalowany jako klucz sieciowy, na dowolnym komputerze w sieci. Może to być plik urządzenia serwera, ale nie jest to konieczne. Każde urządzenie w sieci może działać jako serwer licencji lub jako jeden z klientów.

1. Zainstaluj wybrane oprogramowanie BuildSoft na każdym komputerze klienckim. Uwaga: Tylko wersje począwszy od roku 2009 są kompatybilne z kluczem licencji CodeMeter.

2. Zainstaluj oprogramowanie CodeMeter na każdym komputerze klienckim i uruchom komputery.

3. Zainstaluj oprogramowanie CodeMeter na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera licencji i uruchom go ponownie.

4. Podłącz adapter CodeMeter na serwerze licencji.

5. Na serwerze licencji: start CodeMeter Control Center (Start → Wszystkie programy → CodeMeter).

6. W CodeMeter Control Center, kliknij poniżej na „Webadmin”.

7. Na stronie internetowej, przejdź do menu "Konfiguracja".

8. Zaznacz pole wyboru „Uruchom serwer sieciowy” i naciśnij „Zastosuj”.

9. Uruchom ponownie serwer licencji.

Kiedy oprogramowanie jest uruchomione na kliencie, licencja zostanie automatycznie pobrana. Nie ma żadnego dodatkowego wymagania konfiguracyjnego w oprogramowaniu BuildSoftu. Klient CodeMeter Control Center będzie używać adaptera, numer nie będzie widoczny.

10. Na serwerze licencji: CodeMeter Control Center → „Webadmin” → „Server” jest zawarty przegląd pozwoleń na korzystania przez klientów z programów.

//