Diamonds wolno działa, trudno jest narysować linie lub wybrać elementy

 
Program:

Diamonds

 
System operacyjny:

Windows Vista, Windows 7.

 
Opis:

Możliwe wskazania (jedno lub więcej):

- Diamonds wolno działa- nawet przy małych modelach:

                - przy wybieraniu elementów,

                - ogólnej pracy z modelem,

- rysunek źle się wyświetla:

                - kursor nie jest widoczny,

                - poprzeczne linie są rysowane nad sobą i wydaje się, że usuwają obszar rysowania.

- komunikat o błędzie dostępu do wyników: "Próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Jest to często wskazaniem, że inne pamięci są uszkodzone”. Często towarzyszy problem z: „TStructure.Drawstructure”.

 
Rozwiązanie:

Obecne połączenie dwóch poniższych parametrów nie jest optymalne:

1. Wejście graficzne używające Open GL:

                - w Diamonds → Opcje → Ustawienia → Tab „Drawing”

                - zaznacz lub wyłączyć „wejście graficzne używające Open GL”

2. Kompozycja pulpitu:

                1. Zamknij Diamonds.

                2. Przejdź do pulpitu.

                3. Kliknij raz prawym przyciskiem myszy na skrót Diamonds.

                4. Przejdź do „Właściwości”.

                5. Zakładka „Zgodność”.

                6. Wyłącz lub włącz „kompozycję pulpitu”.

                7. Uruchom ponownie Daimonds.

Oba parametry można sprawdzić lub wyłączyć, więc istnieją cztery możliwe kombinacje – od Ciebie zależy, jak są ustawione w Twoim komputerze:

- 1 off (wyłączony) i 2 off (wyłączony),

- 1 on (włączony) i 2 off (wyłączony),

- 1 off (wyłączony) i 2 on (włączony),

- 1 on (włączony) i 2 on (włączony).

//