Kosz nie działa, gdy jest podłączony klucz licencyjny

 
Program:

Codemeter

 
System operacyjny:

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

 
Opis:

Kosz nie działa, gdy klucz licencyjny jest podłączony.

 
Rozwiązanie:
 
CodeMeter 4.20

Przełącz swój CmStick z lokalnego dysku na dysk wymienny:

1. Uruchom narzędzie „Konfiguracji dysków” CodeMeter (Start → Wszystkie programy → CodeMeter → Narzędzia).

2. Wybierz klucz i zmień typ dysku na karcie z opcją dysku wymiennego.

3. Po tym re -plugu klucz licencyjny i „Kosz” powinny działać prawidłowo.

 
CodeMeter 4.30 i późniejsze wersje

Od wersji 4.30 CodeMeter, narzędzie „Konfiguracja dysku” nie jest już dostępne. Ale konfiguracja dysków może być nadal modyfikowana za pomocą wiersza polecenia narzędzia cmu32 - :

1. Podłącz adapter do komputera.

2. Otwórz wiersz poleceń konsoli cmd.exe poprzez menu Start i wpisz "cmd" w polu wyszukiwania.

3. Okno czarnej konsoli otwiera się z wiersza poleceń.

4. Wpisz następujący wiersz w tym oknie:

cd C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\bin

5. Potwierdź klawiszem ENTER. Tą drogą powinny być przejęte przez linię poleceń.

6. Teraz wpisz :

cmu32 -s******** --set-config-disk RemovableDisk

W miejsce ******* numer seryjny swojego CmStick. Można go znaleźć na kluczu CodeMeter lub przez otwarcie CodeMeter Control Center. Wciśnij ENTER, aby potwierdzić.

7. Zamknij konsolę wiersza poleceń.

8. Ponownie podłącz klucz licencyjny i „Kosz” powinien działać prawidłowo.

 
Uwaga:

Aby zmienić ustawienia na wcześniejsze, można użyć tego wiersza polecenia:

cmu32 -s******** --set-config-disk LocalDisk

//