Problem w TDatabaseConnection.RunChangeQuery

 

Program:

Diamonds

 
Opis:

Błąd Wiadomości po zainstalowaniu i uruchomieniu Diamonds 2015, a następnie:

                Załączyć do ... ... + OK

                Nie udało się wykonać aktualizacji bazy {pad} + OK

                Aktualizacja bazy sekcji zawiodła i OK

                Nie można zaktualizować bazy danych sekcji i OK

 
Rozwiązanie:

Istnieje konflikt z aktualizacją bazy danych:

1. Zamknij Diamonds.

2. Przejdź do folderu Moje dokumenty > Diamonds > {ostatnia wersja}.

3. Czy dodać niestandardowe przekroje do biblioteki i czy chcesz je zachować?

                - wybierz plik “User_Section_Library.mdb”,

                - zrób kopię tego pliku i wklej go w tym samym katalogu.

3. Usuń “User_Section_Library.mdb”.

5. Uruchom ponownie Diamonds.

6. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do niestandardowych przekroi:

                - przejdź do menu Edycja > Biblioteka Sekcji,

                - kliknij przycisk „Importuj” i wybierz skopiowany plik.

//