Nie można znaleźć odpowiedniego formatu pikseli - nie można ustawić formatu pikseli

 
Program:

Diamonds

 
System operacyjny:

Windows XP

 
Opis:

Komunikat o błędzie przy otwieraniu Diamonds

 
Rozwiązanie:

1. Zamknij Diamonds.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz „Właściwości”.

3. Przejdź do strony „Ustawienia” → „Zaawansowane”.

4. Przejdź do strony „Rozwiązywanie problemów”.

5. Sprzętową akcelerację przesuń w lewo: do około 50 % lub mniej.

6. Ponownie uruchom Diamonds. Jeśli nadal nie działa, powtórz kroki 1-2-3 i przesuń sprzętową akcelerację jeszcze bardziej na lewą stronę. Optymalna wartość zależy od karty graficznej.

//