Aktualizacje nie mogą być importowane. Zawartość Cmstick jest nowsza niż aktualizacji, błąd 229

 
Program:

Codemeter

 
Opis:

Komunikat o wykonalnym błędzie po podwójnym kliknięciu pliku „.WibuCmRau”  w czasie aktualizacji klucza licencyjnego.

 
Rozwiązanie:

CodeMeter Control Center po prostu informuje ten plik, że aktualizacja jest już wykonana.

//