Brak dostępu do wbudowanej funkcji Pomocy

 
Program:

PowerFrame, 12Build, ConCrete.

 
System operacyjny:

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1.

 
Opis:

Wbudowana funkcja pomocy nie jest dostępna w systemie Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.

 
Rozwiązanie problemu:

Można zainstalować dodatkowy program z witryny firmy Microsoft:

https://support.microsoft.com/en-us/kb/917607

//