Zapisz i Zapisz jako ... już nie działają

 
Program:

Diamonds

 
System operacyjny:

Windows Vista, Windows 7

 
Opis:

Polecenia „Zapisz” i „Zapisz jako ... ” wydają się nie działać, nie ma okna dialogowego z listą pojawiających się folderów.

 
Rozwiązanie:

1. Zamknij Diamonds.

2. Przejdź do pulpitu.

3. Kliknij raz prawym przyciskiem myszy na skrót Diamonds.

4. Przejdź do "Właściwości".

5. Zakładka „Kompatybilność”.

6. Upewnij się, że opcja „Wyłącz kompozycje wizualne” nie jest zaznaczona.

7. Restartuj Diamonds.

//